Zapisz swoje dziecko


Poznaj cały proces rekrutacji i dowiedz się, w jaki sposób zapisać malucha do naszego przedszkola.

Zapisz swoje dziecko


Poznaj cały proces rekrutacji i dowiedz się, w jaki sposób zapisać malucha do naszego przedszkola.

ONLINE


Rekrutacja krok po kroku

 

Zobacz, jak w 3 prostych krokach
dołączyć do rodziny Kinderlove.


Prześlij swoje zgłoszenie


Jeśli bierzesz udział w rekrutacji, uzupełnij tylko obowiązkowe pola poniższego formularza, które są oznaczone gwiazdką.
Jeśli chcesz wypełnić kartę zapisu, uzupełnij formularz zgłoszeniowy w całości i wyślij go do nas.
Możesz też skorzystać z karty zapisu, którą pobierzesz z tego miejsca. Wypełnij i odeślij ją na adres: rekrutacja@kinderlove.pl lub wydrukuj i weź ze sobą.

  Dane osobowe dziecka
  Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych  Dane kontaktowe rodziców / opiekunów prawnych  Dane osobowe opiekunów upoważnionych do odbioru dziecka  Ważne informacje o dziecku (choroby, alergie, diety itp.)


  Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu oraz do nawiązania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach szczególnych, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

  Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.