Skontaktuj się
z nami


Porozmawiaj z nami o pracy naszego przedszkola: rekrutacji, edukacji, rozwoju i opiece nad maluszkami lub zapytaj, o co tylko chcesz.

Skontaktuj się
z nami


Porozmawiaj z nami o pracy naszego przedszkola: rekrutacji, edukacji, rozwoju i opiece nad maluszkami lub zapytaj, o co tylko chcesz.

KINDERLOVE


Chcesz poznać nasze przedszkole i dowiedzieć się, jak pracujemy?


Kliknij poniższy przycisk, aby zapoznać się z naszą kadrą, zobaczyć przedszkole i przekonać się, co czeka na Twoje dziecko.

Skorzystaj z formularza online

    Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu oraz do nawiązania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach szczególnych, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

    Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.